fjernvarme_page_topbillede_overvejer_fjernvarm.jpg

Mere vedvarende energi i fjernvarmen

Fjernvarmesektoren er i fuld gang med at omlægge produktionen til mere vedvarende energi og biobrændsel. 50 % af fjernvarmen kommer fra store kraftvarmeværker, der producerer el og varme i samproduktion. Det er primært de store kraftvarmeværker, der anvender kul og naturgas som brændsel. Resten af varmeproduktionen kommer fra 350 store og små lokale varmeværker. Men mange steder er man ved at omlægge til ikke-fossile brændsler.


Solvarme

Solvarmeanlæg er en af de teknologier, der vinder frem som supplement til naturgas. I alt har vi 86 stordriftsanlæg i hele landet – der fylder tilsammen 760.000 m2. Verdens største anlæg ligger i Vojens. Her fylder solfangeranlægget 70.000 m2 og dækker ca. halvdelen af byens årlige varmebehov.


Find yderligere data om solvarmeanlæg her.