logo_fjernvarme.jpg
top_line.jpg
Lille ø med store ambitioner på energiområdet
30-08-2011
De fleste kender Samsø som en pragtfuld ferieø om sommeren. Den er ikke større, end at man kan cykle fra landsby til landsby med de karakteristiske, gamle bindingsværkshuse og alle stokroserne. Hvert år besøger op mod 150.000 turister øen, der har ca. 4.000 fastboende. Ud over turisme lever samsingerne hovedsagelig af landbrug.

Men det interessante her er at høre om det gode sammenhold på øen, og hvad de egentlig gør for at sikre et rent samfund uden brug af fossile brændsler.

 
Den spæde start på projekt ”Samsø som fossilfri ø”
I 1990erne startede Samsø et storstilet projekt, der skulle sikre, at man i løbet af 10 år blev selvforsynende med vedvarende energi til at dække hele øens energi-forbrug. Det mål er for længst nået. Øens land- og især havbaserede vindmøller producerer i dag så meget el, at man hvert år kan eksportere store mængder til fastlandet.

Siden er ambitionerne vokset. Målet er nu, at øens energiforbrug til både el, varme og transport i 2030 skal dækkes uden brug af fossile brændsler som kul, olie og gas. På transportområdet findes der endnu ikke en teknologi, der er tilstrækkeligt udviklet til at gennemføre planen. Men det gør der måske om ti år?

Fjernvarme som primær varmeforsyning
På varmeområdet har man på Samsø fundet ud af, at det – selv i mindre landsbysamfund – kan betale sig at etablere fjernvarme.

De 4 fjernvarmeværkerne har helt forskellig ejerstruktur: To ejes af energiselskabet NRGi i Århus, et af de lokale varmeforbrugere og et af en lokal entreprenør. Men fælles for dem er, at både kommunen og borgerne ved etableringen har været stærkt engageret i og bakket op omkring fjernvarme-ideen. Der er nemlig mange kontante fordele ved fjernvarme på trods af de store anlægsinvesteringer, som alle også har taget del i, uanset hvilken ejerstruktur der er tale om.

Styrket lokal samfundsøkonomi
Værkerne bruger fortrinsvis biomasse som brændsel – især halm, men også flis. Desuden indgår der andre vedvarende energikilder i varmeproduktionen, f.eks. solenergi.

De fleste af de husstande, der nu har fjernvarme, havde før hver sit oliefyr. Det er både nemmere og billigere med fjernvarme, der i øvrigt forøger husets værdi, når det skal sælges. Med fjernvarmen har man bl.a. reduceret den samlede, årlige udgift til fyringsolie med ca. 50 millioner kr. I stedet for olie udnytter man nu restprodukter fra det lokale land- og skovbrug til at producere varmen. Landmændene tjener penge på det, og fjernvarmen skaber lokale arbejdspladser til dem, der skal drive og servicere værkerne. På den måde er hele konceptet med fjernvarme baseret på biomasse med til at styrke den lokale samfundsøkonomi som helhed.

Samsingerne forventer at udbygge fjernvarmenettet og omlægge produktionen til brug af flere vedvarende energikilder (primært solvarme) hen over de kommende år.

Et dansk mønstereksempel med international interesse
Gennem etablering af partnerskaber mellem kommune, forbrugere, forsyningsselskaber, energiproducenter og distributører er det lykkedes Samsø at skabe en samlet plan for, hvordan man kan omstille øens energiproduktion fra kul, olie og gas til vedvarende energi – og samtidig opnå væsentlige besparelser i el- og varmeforbruget.

Samsø er således et godt eksempel på, hvordan vi kan indfri den nationale målsætning om, at hele Danmarks energiproduktion i 2050 skal være 100% uafhængig af fossile brændsler. Der er da også stor, international bevågenhed omkring øens mange tiltag på energiområdet.

Det lokale energiforsamlingshus
Al viden om Samsøs energimæssige udvikling og muligheder er samlet hos organisationen Samsø Energiakademi, der også fungerer som øens ”energiforsamlingshus”. Akademiet modtager årligt op mod 6.000 gæster fra ind- og udland. Det er især politikere, forskere, teknikere, studerende mv., der søger inspiration til, hvordan fremtidens energiproduktion kan tilvejebringes på en bæredygtig måde uden brug af fossile brændsler. 

Oversigt over værker på øen:
   
 Etableringsår  Forsyningsområde  Brændsel   Tilslutninger  Ejerforhold
 1993  Tranebjerg Halm  400 NRGi
 2002  Nordby / Mårup Solfangere / træflis  178 NRGi
  2002  Onsbjerg Halm   76 Entreprenør (ApS)
  2005  Ballen / Brundby Halm  240 100% forbrugerejet (AmbA)

De fire fjernvarmeværker dækker i dag ca. 60% af Samsøs varmebehov. Resten dækkes af individuel opvarmning som oliefyr og naturgas. 

Tilbage
FAKTA
Hver samsing udleder minus 2 tons CO2 om året, til sammenligning med den almindelige dansker der i gennemsnit udleder 6 tons CO2 om året.

Det energipolitiske mål er max. 2 tons CO2 om året.

 

Læs mere om ”Samsø som fossilfri ø” på www.energiakademiet.dk


 

bottom_line.jpg