fjernvarme_page_topbillede_her_fjernvarme.jpg

En bæredygtig varmeforsyning

I Danmark er det samlede energiforbrug ikke steget, selvom der har været vækst i den danske økonomi. Årsagen til at energiforbruget ikke er steget, er bl.a. den stigende udbredelse af fjernvarme, specielt efter 1990.


Fjernvarmeproduktionen er steget med 46% siden 1990. I samme periode er CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen reduceret med 19%. Det skyldes primært ændret brug af brændsler og optimeret varmeproduktion. Udviklingen afspejler sig i, at CO2-udledningen fra produktion af fjernvarme i forhold til produceret varmemængde er faldet med 44%.


Denne udvikling har betydet, at Danmark har sænket sin CO2-udledning med 28% siden 1990, selvom øgede emissioner fra specielt transport har trukket i den modsatte retning. Fjernvarme er et bæredygtigt forsyningssystem, som også i fremtiden vil være en af de væsentligste måder, hvorpå Danmark kan sænke sin CO2-udledning og opnå de politiske fastlagte emissionsmål.