fjernvarme_page_topbillede_overvejer_fjernvarm.jpg

En bæredygtig varmeforsyning

Energistyrelsens seneste opgørelser viser, at 61% af fjernvarmen er baseret på grøn energi. Heraf er 52% produceret på vedvarende energi som sol, vind, biomasse, biogas og geotermi. Faktisk er andelen af vedvarende energi i fjernvarmen steget fra 45% i 2012 til 61% i 2020. Men når de danske fjernvarmeselskaber i 2030 er 100% grønne, vil de kunne bidrage til at levere 44% af Folketingets klimamål om 70% CO2-reduktion i 2030.


I dag produceres varmen af mere end 400 små og store værker – centrale som decentrale. Nogle af disse er kraftvarmeværker, hvor der både produceres elektricitet og varme, mens andre udelukkende er varmeværker. Fjernvarmen forsyner i dag 1.757.000 husstande med varme, svarende til 65 % af alle danske husstande. Hvis erhverv inkluderes, så dækker fjernvarmen 50% af det samlede varmeforbrug.


I dag er fjernvarmen med 61% grøn energi den sektor i energisystemet, der har den største andel vedvarende energi.