fjernvarme_page_topbillede_overvejer_fjernvarm.jpg

Kort om fjernvarme

  • I gennemsnit koster fjernvarmen 14.470 kr. for et standardhus på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh
  • Fjernvarmen er hovedsageligt baseret på vedvarende energikilder og biobrændsler, i dag er andelen 61%
  • Ca. 1.750.000 husstande var i 2019 koblet på fjernvarmen, det svarer til 65% af alle danske husstande
  • 19.000 husstande fik i 2015 fjernvarme
  • Størstedelen af fjernvarmeprisen går til varmeværkets indkøb af brændsler, kun 5% går til drift og administration
  • Der findes ca. 400 fjernvarmeforsyninger i DK og 60.000 km fjernvarmerør.