fjernvarme_page_topbillede_her_fjernvarme.jpg

Kort om fjernvarme

  • I gennemsnit koster fjernvarmen 732 kr. for et standardhus på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh
  • Fjernvarmen bruger i stigende grad vedvarende energikilder og biobrændsler, i dag er andelen 58%
  • 1.713.499 husstande var i 2017 koblet på fjernvarmen, det svarer til 64% af alle danske husstande
  • 19.000 husstande fik i 2017 fjernvarme
  • Størstedelen af fjernvarmeprisen går til varmeværkets indkøb af brændsler, kun 5% går til drift og administration
  • Der findes 430 fjernvarmeforsyninger i DK og 60.000 km fjernvarmerør

Kilde: Dansk Fjernvarmes årsberetning 2017