fjernvarme_page_topbillede_overvejer_fjernvarm.jpg

Fjernvarme i et internationalt perspektiv

Fjernvarmen dækker i dag over halvdelen af Danmarks samlede varmebehov. Resten dækkes af individuel naturgas, oliefyr, individuel biomasse (træpillefyr) samt en smule elvarme. Finland og Sverige er andre lande med en stor andel fjernvarme, og dertil kommer Island, hvor fjernvarmen er baseret på geotermisk varme fra undergrunden. Desuden er de østeuropæiske lande som Letland, Polen og Rusland velrepræsenteret med store fjernvarmeanlæg, som mange danske leverandører gennem tiden har leveret komponenter og viden til.


Danmark har en international førerposition på området, og mange delegationer fra udlandet besøger Danmark for at indsamle viden om teknologien. Flere og flere lande ønsker at implementere fjernvarme eller udvide deres fjernvarmeandel, primært på grund af forsyningssikkerhed og miljøaspektet. For mange lande er det dog en stor investering at etablere fjernvarme, lægge rør og bygge anlæg.


Udbredelse af fjernvarme i EU 2017