fjernvarme_page_topbillede_overvejer_fjernvarm.jpg

Fjernvarme skaber arbejdspladser og eksport

Der findes ca. 400 varmeværker i Danmark, og tilsammen beskæftigede de i 2018 ca. 1.700 mennesker. Et varmeværk er it-styret via et avanceret styringssystem, og det reducerer behovet for personale betragteligt.


Til gengæld er der en stor industri, der leverer komponenter, viden og udstyr til varmeværkerne. Ca. 250 virksomheder beskæftiger sig med fjernvarme - hvilket i 2018 gav arbejde til ca. 7.700 ansatte i Danmark.


Der var således i 2018 tilknyttet i alt ca. 23.300 fuldtidsjobs til fjernvarmesektoren, enten direkte i fjernvarmesektoren eller gennem afledte jobs. Hos underleverandørerne, dvs. de afledte jobs, blev der skabt 12.960 jobs som følge af fjernvarmesektorens køb af varer og ydelser.


BESKÆFTIGELSESEFFEKT 12-18


Danmark er også i en international førerposition inden for viden om og udvikling af teknologi til fjernvarmeproduktion. Det er en kæmpe eksportvare, der forventeligt vil runde en årlig omsætning på ca. 10 mia. dk i 2020.