fjernvarme_page_topbillede_her_fjernvarme.jpg

Håndværkerfradraget

Med aftalen om finansloven for 2018, som blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti, blev BoligJobordningen permanent. Det skete med henblik på at lette hverdagen for familierne og reducere omfanget af sort arbejde.


Der gives skattefradrag for både service- og håndværksydelser i hjemmet.


Skattefradraget er et ligningsmæssigt fradrag, og loftet over skattefradragene er for udgifter til serviceydelser og håndværksydelser på hhv. 6.200 kr. pr. person i 2020 og 12.500 kr. pr. person i 2020. Begge lofter reguleres efter personskattelovens § 20, dvs. i takt med lønudviklingen.


Du kan bl.a. søge tilskud til:

  • Efterisolering af ydervægge og tag
  • Udskiftning af vinduer
  • Konvertering til mere energivenlige opvarmningsformer

Læs mere her


Husk at ansøge, før du går i gang!