fjernvarme_page_topbillede_overvejer_fjernvarm.jpg

Håndværkerfradraget

Med aftalen om finansloven for 2018, som blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti, bliver BoligJobordningen permanent. Det sker med henblik på at lette hverdagen for familierne og reducere omfanget af sort arbejde.

Der gives skattefradrag for både service- og håndværksydelser i hjemmet.

Skattefradraget er som hidtil et ligningsmæssigt fradrag, og de hidtidige lofter over skattefradragene for udgifter til serviceydelser og håndværksydelser på hhv. 6.000 kr. og 12.000 kr. videreføres ligeledes. Begge lofter er i 2018-niveau og reguleres efter personskattelovens § 20, dvs. i takt med lønudviklingen.

  

Du kan bl.a. søge tilskud til:

  • Efterisolering af ydervægge og tag
  • Udskiftning af vinduer
  • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits 

Læs mere her.


Husk at ansøge, før du går i gang!