fjernvarme_page_topbillede_overvejer_fjernvarm.jpg

Kort om fjernvarme

  • I gennemsnit kostede fjernvarmen i 2019 kr. 12.859 for et standardhus på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh
  • I 2018 og 2019 blev henholdsvis 23.100 og 20.300 husstande tilkoblet til fjernvarme
  • 1.757.000  husstande var i 2019 koblet på fjernvarmen, det svarer til 65% af alle danske husstande
  • Fjernvarmen bruger i stigende grad vedvarende energikilder og biobrændsler, i dag er andelen 61%
  • Størstedelen af fjernvarmeprisen går til varmeværkets indkøb af brændsler, kun 5% går til drift og administration
  • Der findes ca. 400 fjernvarmeforsyninger i DK og 60.000 km fjernvarmerør.

Kilde: Dansk Fjernvarme