fjernvarme_page_topbillede_overvejer_fjernvarm.jpg

Mere vedvarende energi i fjernvarmen

Fjernvarmesektoren er i fuld gang med at omlægge produktionen til mere vedvarende energi og biobrændsel. 50 % af fjernvarmen kommer fra store kraftvarmeværker, der producerer el og varme i samproduktion. Det er primært de store kraftvarmeværker, der anvender kul og naturgas som brændsel. Resten af varmeproduktionen kommer fra 350 store og små lokale varmeværker. Men mange steder er man ved at omlægge til ikke-fossile brændsler.

 

Solvarme

Solvarmeanlæg er en af de teknologier, der vinder frem som supplement til naturgas. I alt har vi over 100 solvarmeanlæg i hele landet – der fylder tilsammen over 1,3 mill mmod godt 800.000 i 2015. Verdens største anlæg ligger i Silkeborg. Her er der 12.436 solfangere med et samlet areal på 156.694 m2 og dækker ca. 20% af byens årlige varmebehov.


Find yderligere data om solvarmeanlæg her.