fjernvarme_page_topbillede_overvejer_fjernvarm.jpg

Mere vedvarende energi i fjernvarmen

Fjernvarmesektoren er i fuld gang med at omlægge produktionen til mere vedvarende energi og biobrændsel. 50 % af fjernvarmen kommer fra store kraftvarmeværker, der producerer el og varme i samproduktion. Det er primært de store kraftvarmeværker, der anvender kul og naturgas som brændsel. Resten af varmeproduktionen kommer fra 350 store og små lokale varmeværker. Men mange steder er man ved at omlægge til ikke-fossile brændsler.

 

Solvarme

Solvarmeanlæg er en af de teknologier, der vinder frem som supplement til naturgas. I 2018 havde vi over 130 solvarmeanlæg i hele landet – hvor solfangerne dækkede et areal tilsammen på over 1,6 mill mmod godt 800.000 mi 2015. Med de planlagte nye solvarmeanlæg, vil solfangerne ved udgangen af 2019 forventeligt dække et areal på ca. 1,8 millioner m2. 

Verdens største anlæg ligger i Silkeborg. Her er der 12.436 solfangere med et samlet areal på 156.694 m2 og dækker ca. 20% af byens årlige varmebehov.


Find yderligere data om solvarmeanlæg her.