fjernvarme_page_topbillede_her_fjernvarme.jpg

Udvikling i varmesektoren

I takt med de nationale energipolitiske initiativer om at nedbringe forbruget af de fossile brændsler og senest Paris-aftalen, sker der for tiden en stor udvikling indenfor varmesektoren. Der er øget fokus på energieffektivisering, miljørigtig varmeforsyning og nedbringelse af CO2-udledningen. Det betyder bl.a. at fjernvarmen er i fuld gang med at inddrage flere vedvarende energikilder og biobrændsel i varmeproduktionen.


Derudover arbejdes der på at få en stor andel af de resterende ca. 217.000 oliefyrskunder og ca. 414.000 naturgaskunder konverteret til fjernvarme.


Varmeinstallationer i boliger_2019_fjv-info


Kilde: Energistyrelsens energistatistik 2018