fjernvarme_page_topbillede_overvejer_fjernvarm.jpg

Udvikling i varmesektoren

I takt med de nationale energipolitiske initiativer om at nedbringe forbruget af de fossile brændsler og senest Paris-aftalen, sker der for tiden en stor udvikling indenfor varmesektoren. Der er øget fokus på energieffektivisering, miljørigtig varmeforsyning og nedbringelse af CO2-udledningen. Det betyder bl.a. at fjernvarmen i er i fuld gang med at inddrage flere vedvarende energikilder og biobrændsel i varmeproduktionen.


Derudover arbejdes der på at få en stor andel af de resterende 270.000 oliefyrskunder og 410.000 naturgaskunder konverteret til fjernvarme. Klik for større billede