fjernvarme_page_topbillede_overvejer_fjernvarm.jpg

Udvikling i varmesektoren

I takt med de nationale energipolitiske initiativer om at nedbringe forbruget af de fossile brændsler, sker der for tiden en stor udvikling indenfor varmesektoren. Der er øget fokus på energieffektivisering, miljørigtig varmeforsyning og nedbringelse af CO2-udledningen. Det betyder bl.a. at fjernvarmen er i fuld gang med at inddrage flere vedvarende energikilder og biobrændsel i varmeproduktionen.


Derudover arbejdes der på at få en stor andel af de resterende ca. 217.000 oliefyrskunder og ca. 414.000 naturgaskunder konverteret til fjernvarme.


Varmeinstallationer i boliger_2019_fjv-info


Kilde: Energistyrelsens energistatistik 2018